bullet_symbol_blue

Zvērinātu advokātu birojs BULLET, SIA

Rīga, Brīvības iela 43, LV-1010, Latvija

Jelgava, Atmodas iela 19, LV-3007, Latvija

+371 27 484 000 | welcome@bullet.legal

Juridiskā palīdzība:

– Aizstāvība visās kriminālprocesa stadijās: policijā, prokuratūrā un tiesā.
– Aizturētā, aizdomās turētā, apsūdzētā aizstāvība.
– Juridiskā palīdzība cietušajiem, pārstāvība krimināllietās.
– Juridiskā palīdzība lieciniekiem.
– Juridiskā palīdzība lietās par noziedzīgi iegūtu mantu.

Krimināltiesiskie jautājumi uzņēmējdarbībā:
– Izvairīšanās no nodokļu nomaksas
– Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
– Novešana līdz maksātnespējai
– Krāpšana, kontrabanda u.c.

Advokāta palīdzība dažādu strīdu tiesiskajā risināšanā klienta biznesa interešu aizsardzībai.

Nepieciešamības gadījumā pārstāvam klientus gan tiesās, gan šķīrējtiesās.

Uzņēmumu maksātnespējas lietās: kreditoru tiesību aizsardzība; parādnieka pārstāvība un juridiskā palīdzība tiesiska procesa gaitas nodrošināšanai; parādu un biznesa restrukturizācija.

Tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) lietās: konsultējam TAP sagatavošanā, TAP plāna izstrādē, pārstāvam uzņēmumus tiesās, pārrunās ar kreditoriem.

Privātpersonu bankrota lietās: konsultējam maksātnespējas procesa uzsākšanas jautājumos, sagatavojam nepieciešamos dokumentus procesa veiksmīgai norisei, sniedzam juridisko palīdzību, lai privātpersona varētu tiesiski atbrīvoties no parādiem.

Konsultējam un sniedzam palīdzību parādu ārpustiesas restrukturizācijā.

Pārstāvam kreditorus gan tiesās, gan tiesībaizsardzības iestādēs, lai nodrošinātu efektīvu parādu atgūšanu.

Sazinieties ar mums, un mēs atradīsim tai risinājumu!

Scroll to Top